Generalforsamling 2019


Email: info@horsensmalerlav.dk

   DANSKE MALERMESTRE

 

                      Horsens d. 03.03.2019INDBYDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

HORSENS OG OMEGNS MALERLAV indkalder til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 17.30

Møhr Steakhouse. Thonbogade 18, Horsens.

 


Dagsorden.:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Oldermandens beretning.
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Valg af oldermand, på valg: Henrik Høj
 6. Valg af bestyrelsesmedlem, på valg: Brian Kjærhus
 7. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg:
 8. Valg af revisor, på valg: Steen Østergaard
 9. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår ingen ændring.
 10. Indkomne forslag.
 11. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er lavet vært ved spisning i Møhr’s stemningsfyldte lokaler.

Tilmelding hertil er nødvendig og skal ske på mail info@horsensmalerlav.dk eller på tlf.nr. 20498320, Henrik Høj , senest onssdag d. 20. marts 2019.

 


Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Store timings:

Monday to Friday: 9AM to 10PM

Saturday: 9AM to 12 PM

Sunday: Closed