Håndværkerfradrag

Email: info@horsensmalerlav.dk

   DANSKE MALERMESTRE


Håndværkerfradrag 2020

 

Opnå fradrag på udvendigt malerarbejde!


 

Malerarbejde med fradrag.


Indvendigt malerarbejde er ikke længere fradragsbettiget, derimod er visse udvendige malerarbejder medtaget under såkaldte "grønne ydelser".

Udvendigt malerarbejde er nævnt som fx:

  -  Maling af vinduesrammer (udvendigt)

  -  Maling af døre (udvendigt)

  -  Maling af ydervægge (udvendigt)I 2016 blev BoligJobordningen delt op i henholdsvis arbejde med energi- og klimaforbedringer (grønne ydelser), samt serviceydelser. Fradraget er i 2020 på 18.700 kr. om året, men de 12.500 kr. øremærkes til arbejde med energi- og klimaforbedringer. De resterende 6.200 kr kan bruges på serviceydelser.


Fradraget ydes kun på den del af regningen som omfatter arbejdsløn. Materialer er ikke omfattet af håndværkerfradraget.Der er følgende betingelser for at få håndværkerfradrag:


  • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.


  • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 12.500 kr. for håndværkerydelser og op til 6.200 kr. for serviceydelser. Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse


  • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.


  • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.


  • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri. Du kan heller ikke få fradrag for arbejde i forbindelse med anlæggelse af have – det er kun de tilbagevendende arbejder med vedligeholdelse af haven, der giver mulighed for håndværkerfradrag.


  • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud.


  • Selv om du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 12.500 kr. i for håndværkerydelser og 6.200 kr. for serviceydelser